Gebed en vieringen

De Gemeenschap van Sant’Egidio beheert de Mozes en Aäronkerk en houdt haar gebed en vieringen in deze kerk. Iedereen is van harte welkom.

Het gebed is het eerste ‘werk’ van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Het is een uitnodiging om op te houden met voor onszelf te leven en om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het bijzonder voor de armsten. In het gebed luisteren we naar het Woord van God en brengen we onze gebeden voor arme vrienden dichtbij en ver weg voor de Heer.

Vieringen

Dinsdag 20.00 uur
Gebed met Sant’Egidio

Vrijdag 20.00 uur
Gebed met Sant’Egidio

Zondag 17.00 uur
Eucharistieviering

Een keer per maand is er op zondag een speciale kinderliturgie.

Gebed

Op de derde vrijdag van de maand is er een speciaal gebed voor de vrede.

Op de eerste dinsdag van de maand bidden we in het bijzonder voor de zieken.