Neem een kijkje in de Mozes en Aäron

Stap binnen

Zodra de deuren van de Mozes en Aäronkerk opengaan, vragen voorbijgangers of ze even binnen mogen kijken. Als u binnenstapt, valt meteen het indrukwekkende barokke altaar op en wanneer u uzelf omdraait het prachtige orgel. De kerk bevat een schat aan schilderijen, beelden, ornamenten en details uit de laatste vier eeuwen.

Het hoogaltaar

Hoog in de hemel boven het rijk gedecoreerde hoogaltaar is God de Vader afgebeeld. Naast hem zit Christus en boven hen is de duif als symbool van de Heilige Geest zichtbaar. De Vader houdt in zijn rechterhand een kroon voor de ten hemel stijgende Maria. Petrus en Paulus begeleiden haar. Helemaal boven lijken Mozes (met de stenen tafelen) en Aäron (met wierookvat) te kijken naar wat er onder hen gebeurt.

Het altaar met daar omheen de beelden van de vier evangelisten en de medaillons met de apostelen zijn afkomstig uit de schuilkerk. Net als het 18e-eeuwse altaarstuk dat de opstanding van Christus laat zien. In het verleden werd dit schilderij gedurende het liturgisch jaar gewisseld met de twee werken van Jacob de Wit (1695-1754), gemaakt voor deze kerk. De ‘bewening van de gekruisigde Christus’ (1725) en de ‘Boodschap van de engel Gabriël aan Maria’ (1732) hangen nu aan weerszijden van het orgel.

De zijaltaren vormen een geheel met het hoogaltaar en bevatten beelden en 19e-eeuwse schilderijen uit het leven van Franciscus van Assisi en Antonius van Padua. Hoewel van oudsher bekend als de Mozes en Aäronkerk, is de kerk officieel toegewijd aan de heilige Antonius.

De preekstoel

De eikenhouten preekstoel van de Antwerpse beeldhouwer Jean Baptiste de Cuyper (1809-1850) is een van de blikvangers van de Mozes en Aäronkerk. Aan de buitenkant van de preekstoel is aan elke zijde een scene te zien uit het leven van Franciscus. Aan de binnenkant is onder andere Mozes met de twee stenen tafelen afgebeeld. Op de hoeken van de twee opgangen die toegang bieden tot de kuip staan beelden van vier vrouwen die deugden voorstellen: Geloof, Hoop, Boetvaardigheid en Liefde.

De kerk van buiten

De inscriptie op de voorgevel van de kerk vertelt de geschiedenis van de Mozes en Aäronkerk in één zin. ‘Wat eeuwenlang onder het teken van Mozes en Aäron stond, is nu vernieuwd en als een nog roemrijker tempel de Verlosser toegewijd’. De tekst verwijst naar de huidige kerk, ‘tempel’, die in de 19e eeuw over de 17e-eeuwse schuilkerk werd heen gebouwd. Boven de inscriptie prijkt het Christusbeeld (1841) dat zijn arm zegenend uitstrekt over de stad en haar inwoners.

Achterzijde

Aan de achterzijde van de kerk bevinden zich twee gevelstenen van Mozes en Aäron. Dit zijn de 17e-eeuwse gevelstenen uit de huizen Mozes en Aäron waarin de schuilkerk was gevestigd.