Homeless Jesus

Voor de Mozes en Aäronkerk staat het beeld Homeless Jesus van de hand van de Canadese kunstenaar Timothy P. Schmalz. Het indringende beeld stelt een dakloze man voor, liggend op een bankje, slechts herkenbaar als Jezus aan de wonden aan zijn voeten. Op het bankje is plaats om even naast de figuur te kunnen zitten.

Het is een verbeelding van de boodschap van Jezus dat we hem kunnen herkennen in iedere onaanzienlijke persoon die we tegenkomen. Het beeld, dat door Sant’Egidio voor de kerk is geplaatst dankzij een weldoener, maakt mensen aan de rand van de samenleving zichtbaar. We zien dagelijks tientallen voorbijgangers die er door geraakt worden en bij het beeld blijven stilstaan. Het maakt hen bewust van de aanwezigheid van daklozen en armen in de stad en inspireert tot meer barmhartigheid en solidariteit. Aan mensen die zelf op straat leven, geeft het beeld moed, omdat ze zich in deze dakloze Jezus kunnen herkennen.