Orgel

Het Frans-romantische monumentale orgel in de Mozes en Aäronkerk is uniek in zijn soort. Het werd gebouwd in 1871 naar een ontwerp van de Franse diplomaat en orgelkenner Charles-Marie Philbert, die ook nauw betrokken was bij de bouw van het orgel door C.B. en P.J. Adema. In hetzelfde jaar werd het orgel voor het eerst in gebruik genomen door de organist en componist Alphonse Mailly bij het inwijdingsconcert.

In 1887 werd het orgel uitgebreid. Het orgel was de eerste in Nederland dat een Barker-machine of pneumatische hefboom bezat. Toonaangevende organisten als Camille Saint-Saëns en Charles-Marie Widor kwamen het beroemde orgel bespelen. Tegenwoordig is het orgel in gebruik tijdens concerten, kerkdiensten en als lesinstrument voor conservatoriumstudenten.

 Ook voordat het orgel werd geplaatst speelde muziek al een grote rol in de huidige kerk en in de schuilkerk. In 1691 richtte pater Aegidius de Glabbais het koor en orkest Zelus Pro Domo Dei op. Het koor en orkest waren bijna twee eeuwen lang een grote publiekstrekker. In 1866 was de componist Franz Liszt aanwezig bij de uitvoering van de Graner Messe.

 

Orgelconcerten

Houd de agenda in de gaten voor (orgel)concerten en activiteiten in de Mozes en Aäronkerk of schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Het altaar met daar omheen de beelden van de vier evangelisten en de medaillons met de apostelen zijn afkomstig uit de schuilkerk. Net als het 18e-eeuwse altaarstuk dat de opstanding van Christus laat zien. In het verleden werd dit schilderij gedurende het liturgisch jaar gewisseld met de twee werken van Jacob de Wit (1695-1754), gemaakt voor deze kerk. De ‘bewening van de gekruisigde Christus’ (1725) en de ‘Boodschap van de engel Gabriël aan Maria’ (1732) hangen nu aan weerszijden van het orgel.

De zijaltaren vormen een geheel met het hoogaltaar en bevatten beelden en 19e-eeuwse schilderijen uit het leven van Franciscus van Assisi en Antonius van Padua. Hoewel van oudsher bekend als de Mozes en Aäronkerk, is de kerk officieel toegewijd aan de heilige Antonius.