Kerkbalans 2024 ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’

10 mei 2024

De Mozes en Aäronkerk is een beeldbepalend monument aan het Amsterdamse Waterlooplein. De kerk is in 2015 toevertrouwd aan de Gemeenschap van Sant’Egidio die vanuit de kerk en het aanpalende Huis van Sant’Egidio eenzamen, dak- en thuisloze mensen, vluchtelingen en ouderen van de stad nabij zijn.

De kerk is wekelijks open, gratis toegankelijk voor iedereen en een belangrijke plek van sociale nabijheid voor de armen van de stad. De Stichting Vrienden van de Mozes en Aäronkerk zet zich ervoor in dat dit mogelijk blijft en vraagt hiervoor uw steun.

In 2023 mochten wij dankzij de belangeloze inzet van talloze gastvrouwen en heren tijdens de kerkopenstelling 23.600 bezoekers ontvangen. Vele Amsterdammers, toeristen en rustzoekers bezochten de kerk en waren onder de indruk van de schoonheid van het gebouw, de kunst en de serene sfeer. Buurtbewoners zijn blij verrast dat de kerk weer geopend is en de mogelijkheid biedt om even naar binnen te lopen.

Wekelijks vindt er in de Mozes en Aäronkerk op dinsdag- en vrijdagavond een avondgebed plaats en op zondagmorgen een Eucharistieviering. De culturele activiteiten die het afgelopen jaar in de Mozes en Aäronkerk georganiseerd werden, worden gekenmerkt door solidariteit met de kwetsbare mens en natuur. Zo vond in juli de vierde editie plaats van Een Harp onder de Riem, een muziekimprovisatiefestival waar unieke persoonlijke muziekstukken wordt gecomponeerd geïnspireerd op het persoonlijk verhaal van de bezoeker. Op 3 oktober vond het kunstfestival Canticle of Creatures plaats over natuur, cultuur en ecologie. Deze en andere evenementen trokken een groot aantal bezoekers waaronder ook vele dakloze vrienden en vrijwilligers.

Begin november vond de jaarlijkse herdenking van omgekomen vluchtelingen plaats en op kerstavond was de kerk volledig gevuld voor het traditionele kerstdiner met dak- en thuisloze mensen.

De Mozes en Aäronkerk wil een kerk blijven die open staat voor de noden van de stad Amsterdam. Financieel is de Mozes en Aäronkerk afhankelijk van giften van kerkgangers, bezoekers en buurtbewoners. Er zijn inkomsten nodig voor het onderhoud van de monumentale kerk, voor de goed verzorgde liturgievieringen en om de vele kwetsbare bezoekers in een achterstandssituatie een thuis te bieden.

Daarom doen wij tijdens de jaarlijkse Kerkbalans actie een beroep op u om een financiële bijdrage te leveren voor de prachtige Mozes en Aäronkerk. ‘Geef vandaag voor de Kerk van morgen’ is de voorwaarde om allen bij te kunnen blijven staan die op onze kerk een beroep doen. Maar ook om de kerk voor de komende generaties te behouden. Mogen wij op uw hulp rekenen? Heel veel dank voor uw bijdrage!

Het rekeningnummer voor uw Kerkbalans gift is IBAN: NL66 INGB 0007 7250 76 t.n.v. de Stichting Instandhouding Mozes en Aäronkerk o.v.v. Kerkbalans 2024.